Why choose bluehost hosting here is bluehost review that you have to read and inmotion reviews web hosting guide.

درآمدی بر مشخصه های کاربردی در عکاسی

کلمه Shutter از نظر معنا به معنی “مسدود کننده” و کلمه  Diaphragm به معنی “میان پرده” است. در لنزهایی که تکنولوژی پیچیده ای به کار رفته است ، گاهی دیافراگم در لابلای عدسی ها قرار می گیرد اما به طور کلی شاتر در درون دوربین و دیافراگم و عدسی ها در درون لنز قرار دارند.

Shutter وظیفه رساندن و نرساندن نور به سنسور را بر عهده دارد. یعنی وقتی شما کادر مورد نظر خود را انتخاب کردید اکنون با فشردن دکمه عکاسی به شاتر دستور باز شدن می دهید تا نور موضوع عکاسی پس از عبور از عدسی ها به سنسور رسیده و ثبت شود ؛ آنگاه شاتر بسته می شود که تاریک خانه ایجاد شده تا سایر نورهای محیط سبب به اصطلاح سوختن عکس نشوند. سرعت باز و بسته شدن این دریچه در دست عکاس است. اگر طوری تنظیم کند که این دریچه با سرعت بسیار بالایی باز و بسته شود عکس به اصطلاح Freeze می شود. یعنی اگر موضوع عکاسی متحرک باشد سرعت باز و بسته شدن شاتر اینقدر بالاست که این تحرک در تصویر ثبت نمی شود

 

در تنظیمات اغلب دوربین ها ، سرعت شاتر تا ۴۰۰۰/۱ (یک چهار هزارم) ثانیه افزایش و تا ۳۰ ثانیه کاهش می یابد. یعنی ماکسیموم سرعت باز و بسته شدن شاتر می تواند ۴۰۰۰/۱ ثانیه و بیشترین زمانی که می تواند باز بماند (مینیموم سرعت شاتر) تقریباً ۳۰ ثانیه است اما پس از ۳۰ ثانیه گزینه ای به نام Bulb که با حرف B نمایش داده می شود فعال می شود. شما با قرار دادن سرعت شاتر روی B می توانید ساعت ها آن را باز نگهدارید و حرکات را ثبت کنید.

 

و اما دیافراگم ؛ برای درک بهتر عملکرد دیافراگم از یک مثال ساده استفاده می کنیم. حتماً تاکنون با این مسئله برخورده اید که شخصی از دور دست به شما نزدیک می شود و شما توانایی شناخت وی را ندارید. برای اینکه آن شخص را بهتر ببینید بطور غریزی چشم خود را تنگ و دست خود را بر پیشانی سایه بان می کنید. این کار را برای کاهش نور های شدید محیط انجام می دهید. دیافراگم هم دقیقاً همین کار را انجام می دهد. یعنی با بسته تر شدن ، مانع ورود نور های زائد شده و وضوح بیشتری را در مسافت طولانی تر به دست می دهد. همچنین در شرایطی که نور کم است ، دیافراگم را باز می کنیم تا از حداکثر قدرت عدسی برای همگرایی نور استفاده کنیم. تنظیمات گشادگی دیافراگم نیز در اختیار عکاس است و می تواند بسته به شرایط نوری و فاصله تا موضوع این دریچه را تنگ و گشاد کند.

 

هر چه اعداد دیافراگم بزرگ تر می شوند ، این دریچه بسته تر و در نتیجه نور کمتری وارد دوربین می شود. عدد یک بیشترین گشادگی است که البته هنوز چنین دیافراگمی تولید نشده است . فاصله هر دیاف تا دیاف بعدی به اندازه ۵/۰ برابر نوری است. یعنی وقتی دیاف را روی ۸ قرار می دهیم در مقایسه با وقتی که دیاف را روی ۴ قرار می دهیم به اندازه یک برابر ، نور کمتری وارد دوربین می کنیم. اعداد ریز تری هم در میان اعداد دیافراگم وجود دارند که برای تنظیم نور ورودی در مقیاس های ظریف تر در دوربین ها نمایش داده می شود مانند عدد ۱/۷ یا ۱۰ و .

 

فرق اساسی شاتر و دیافراگم در این است که شاتر هنگام عکاسی کاملاً باز و کاملاً بسته می شود در حالیکه دیافراگم هیچ گاه کاملاً بسته نمی شود و در بسته ترین حالت خود هنوز مقداری باز است

 


aperture-from-both-sides

 

Shutter و Diaphragm رابطه بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند. اما اعداد این دو پارامتر ، با یکدیگر رابطه معکوس دارند یعنی هر چه عدد دیافراگم را زیاد می کنیم باید عدد مربوط به سرعت شاتر را کم کنیم تا عکس مناسبی از نظر نور داشته باشیم. عکس این قضیه نیز صادق است یعنی با کاهش عدد دیافراگم ، عدد مربوط به سرعت شاتر افزایش می یابد. مفهوم کلی بدین شکل است که وقتی از اعداد بزرگ دیافراگم استفاده می کنیم یعنی این دریچه را تنگ کرده ایم و نور کمی وارد دوربین می شود که کافی نیست ؛ پس برای حصول یک عکس با نور کافی و مناسب با چنین دیافراگمی لازم است پرده شاتر اینقدر باز بماند تا نور لازم و کافی وارد شود و سپس بسته شود ، بنابراین باید این باز و بسته شدن مدتی طول بکشد و این بدین معناست که سرعت باز و بسته شدن شاتر کم باشد که این با کاهش عدد سرعت شاتر بدست می آید. بر عکس این مطلب نیز صادق است. این مهمترین بخش عکاسی است و اگر به آن دقت نشود یا عکس ها بسیار پر نور می شوند که چشم آزار هستند و یا اینقدر تاریک می شوند که بی ارزش خواهند بود. هر دوی این پارامتر ها با پارامتر دیگری مرتبط هستند که “میزان حساسیت سنسور به نور” است که آی اس او ISO نام دارد و در بخش های بعدی مفصلاً توضیح و رابطه آن با شاتر و دیافراگم بیان شده است  عکس زیر می تواند تا حدودی این گفته ها را تصدیق کند .

aperture shutter speed overall exp

 

شاخص ISO در دوربین دیجیتال نشانگر حساسیت حسگر دوربین نسبت به نور است.مقدار ISO كم نشانه حساسیت كم و مقدار  ISO بالا معرف حساسیت زیاد است.تقریبا در تمام دوربینهای دیجیتال ، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقیمت ، با افزایش ISO كیفیت تصویر كاهش پیدا می كند. هر چه قدر حساسیت بالا تر باشد ، نویز تصویر نیز افزایش پیدا می كند.مثل رادیو كه با زیاد كردن ولوم صدا نویز صدا نیز بیشتر می شود.

 شاخص ISO در دوربین دیجیتال نشانگر حساسیت حسگر دوربین نسبت به نور است.مقدار ISO كم نشانه حساسیت كم و مقدار  ISO بالا معرف حساسیت زیاد است.تقریبا در تمام دوربینهای دیجیتال ، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقیمت ، با افزایش ISO كیفیت تصویر كاهش پیدا می كند. هر چه قدر حساسیت بالا تر باشد ، نویز تصویر نیز افزایش پیدا می كند.مثل رادیو كه با زیاد كردن ولوم صدا نویز صدا نیز بیشتر می شود

با كاهش مقدار ISO نویز تصویر كاهش می یابد ، تصویر واضحتر و احتیاج به نور بیشتر خواهد شد (و در نتیجه بایستی از دیافراگم بازتر یا سرعتهای پایین شاتر استفاده كرد). با افزایش مقدار ISO ،نویز تصویر بیشتر ، جزئیات تصویر كمتر می شود ولی نیاز به نور كمتر خواهد شد.( استفاده از دیافراگم كوچكتر و یا سرعتهای بالای شاتر امكان پذیر میگرد (

 

معمولا باید بر اساس دو عامل زیر مقدار ISO را انتخاب كرد:
-
نور محیط
-
سرعت مورد نیاز شاتر برای گرفتن عكس
گاه نیاز به یك اندازه خاص دیافراگم نیز در امر انتخاب ، دخیل است اما اهمیت این عامل سوم نسبت به دو عامل اول ، در تصمیم برای استفاده از ISO بالا ، كمتر است.
باید همواره به خاطر سپرد كه برای گرفتن عكس در حداكثر كیفیت ممكن ، باید از كمترین مقدار ممكن ISO استفاده كرد:مثلا برای گرفتن عكس از یك موضوع متحرك در یك روز ابری، مجبوریم كه از سرعتهای بالاتر از 125/1 استفاده كنیم.اما حتی با بیشترین اندازه دیافراگم نیز مقدار نور كافی نخواهد بود.در این مورد تنها راه ممكن ، افزایش حساسیت دوربین است تا بتوان از سرعتهای بالاتر شاتر استفاده كرد و از موضوع متحرك عكس گرفت.
هرگونه افزایش مقدار ISO باید تدریجی باشد.افزایش دادن ناگهانیISO به حداكثر میزان ممكن در مواردی نظیر مثال فوق ، از لحاظ عكاسی قابل قبول نیست.بایستی مرحله به مرحله مقدار حساسیت را افزایش داد تا هنگامیكه سرعت مورد نیاز شاتر بدست آید.این روش ، نویز عكس را به حداقل ممكن خواهد رساند.
نویز و حساسیت وابستگی زیادی به یكدیگر دارند.با افزایش حساسیت، نویزابتدا در مناطق تیره عكس و سپس در مناطقی كه رنگهای نسبتا یكنواختی دارند، ظاهر می شود.

 

 

Joomla 2.5 Templates designed by College Jacken